WydarzeniaWydarzenia

Jubileusz br. Stefana Kozicy CFCI

W sobotę 5 marca 2016 r.  w Puszczykowie pod Poznaniem świętowano jubileusz 50-lecia profesji zakonnej brata Stefana Kozicy ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Brat Stefan pochodzi z naszej parafii z miejscowości Bieżyń. Swoją zakonną posługę pełnił między innymi jako przełożony zgromadzenia, służąc kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski, przez 24 lata pracując w Watykanie w Papieskim Instytucie Polskim i przy papieżu św. Janie Pawle II. Uroczystą Mszę Św. w kaplicy Braci Serca Jezusowego sprawował arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a homilię wygłosił Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej.

Cezary Kościelniak - Karol od Aniołów

Laurki piszą dzieci dla swoich bliskich. Ale nie tylko oni je piszą. Czasem laurki piszemy my, dorośli. Gdy chcemy uczcić tych, których kochamy. Bo jest nam z nimi dobrze, dzięki nim jesteśmy mądrzejsi i lepsi. Dlatego chcę napisać laurkę Ojcu Karolowi, i z pewnością nie wyrażę w niej przemyśleń li tylko własnych.  Ojciec Karol obchodził  w grudniu pięćdziesięciolecie swojego kapłaństwa. Każdy, kto został obdarowany jego uśmiechem i dobrym słowem nie zaprzeczy, że nazwanie go „Karolem od Aniołów” jest jak najbardziej na miejscu.

I śluby br. Efrema

Sobota 6 lutego 2016r. była dla naszej wspólnoty dniem wyjątkowym. W południe brat Leonard przyjął habit i rozpoczął nowicjat, a natomiast popołudniu brat Efrem Michalski ukończył swoją dwuletnią próbę życia zakonnego i przystąpił do złożenia pierwszej profesji monastycznej.

Obłóczyny br. Leonarda

W sobotnie południe 6 lutego 2016r. odbyły się w naszej wspólnocie obłóczyny, czyli obrzęd odziania w szaty mnisze brata, który po półrocznym zapoznaniu się z naszym życiem pragnie wraz z nami szukać Boga. Przyjęcie habitu rozpoczyna okres próby zwany „nowicjatem”, w którym nowicjusz nie tylko będzie poznawał benedyktyńską drogę prowadzącą ku Bogu poprzez modlitwę, czytanie i pracę, ale także zaznajamiał się z teologią monastyczną czy z historią naszego Opactwa.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016
Już po raz kolejny przeżywaliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  W tym roku odbył się w dniach między 18 a 25 stycznia pod hasłem : „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” zaczerpniętym z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 2,9).  Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Łotwy. 
Był to szczególny czas, w którym chrześcijanie różnych tradycji wyznaniowych mogli wspólnie spotkać się na nabożeństwach, aby razem modlić się do Boga i prosić o jedność między sobą w myśl nauczania Soboru Watykańskiego II : „Na tym polega święta tajemnica jedności Kościoła w Chrystusie i przez Chrystusa, gdzie Duch Święty jest sprawcą różnorodnych darów. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym w Troistości Osób” ( Dekret o ekumenizmie ). 
17 stycznia takie nabożeństwo ekumeniczne miało miejsce niedaleko naszego klasztoru, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ( Luterańskiej ) w Lesznie, w czasie którego wziął udział z naszego Opactwa br. Daniel.  Nabożeństwo poprowadził Pastor tej Parafii  Ksiądz Waldemar Gabryś, natomiast kazanie wygłosił zaproszony na ten dzień Ksiądz Tomasz Puchalski z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce .
Po zakończonym nabożeństwie był jeszcze czas wspólnego spotkania przy kawie w domu parafialnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Już po raz kolejny przeżywaliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  W tym roku odbył się w dniach między 18 a 25 stycznia pod hasłem : „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” zaczerpniętym z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 2,9). Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Łotwy. 

Nowa książka z Lubinia

Tytuł: Nowa książka z Lubinia
Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej działający w naszym klasztorze obchodził nie tak dawno jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Wokół rocznicowych obchodów podejmowaliśmy kilka inicjatyw. Jedną z nich była książka – rozmowa post mortem z założycielem Ośrodka śp. O. Janem Berezą. Żmudna benedyktyńska praca zebrania, usystematyzowania i przekazania spisanej nauki o. Jan o medytacji i jej praktyce w Lubiniu dobiegła końca. Efektem tej pracy jest wydana właśnie książka: „Słuchaj medytacja jest…”. Jest to rozmowa o różnych aspektach życia duchowego w  ramach benedyktyńskiej duchowości, działalności na polu dialogu międzyreligijnego i lubińskich gościach. Stanowi ona całościowy zbiór nauczania o. Jan Berezy o medytacji, praktykowanej w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze benedyktynów w Lubiniu. 
Ponieważ wydaliśmy tę książkę własnymi siłami we współpracy z wydawnictwem ZET z Wrocławia możliwość jej zakupu istnieje jedynie w klasztorze, internetowo poprzez stronę www.lubin-medytacje.pl, lub przy okazji promocyjnych wykładów, które odbywać się będą na terenie całej Polski. Pierwszy taki wykład miał miejsce w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w klasztorze dominikanów  w Poznaniu w piątek 22 stycznia, kolejny planowany jest na 8 lutego także u dominikanów w Warszawie na Służewie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii z ostatniego wykładu oraz do udziału w kolejnych spotkaniach szczegóły na ww.lubin-medytacja.pl
Ufamy, że książka będzie pomocą dla wszystkich którzy kroczą drogą medytacji chrześcijańskiej oraz tych, którzy są nią zainteresowani.

Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej działający w naszym klasztorze obchodził nie tak dawno jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Wokół rocznicowych obchodów podejmowaliśmy kilka inicjatyw. Jedną z nich była książka – rozmowa post mortem z założycielem Ośrodka śp. O. Janem Berezą.

Z dziećmi i młodzieżą

Klasztor lubiński od wieków działał na rzecz dzieci i młodzieży z otaczających go terenów. W XVII wieku w Lubiniu mieściła się nawet szkoła muzyczna prowadzona przez zakonników. Choć dziś nasi bracia nie są tak utalentowani, to jednak również starają się pozytywnie oddziaływać na zewnątrz murów.

Msza św. z okazji 50-lecia świeceń kapłańskich o. Karola Meissnera

20 grudnia br. na mszy świętej o godz: 11:30 w kościele Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, uroczyście podziękowaliśmy Bogu za 50 lat ofiarnej służby kapłańskiej o. Karola Meissnera. Przez ten czas niestrudzenie podejmował swoją posługę zarówno wśród parafian lubińskich jak i wobec rodzin całej Polski. Rekolekcje, wykłady, publikacje,  a może przede wszystkim niezliczone godziny rozmów z małżonkami, były dla wielu oparciem i pomocą. Należy do tych kapłanów, z którymi można otwarcie porozmawiać o sprawach, o których zazwyczaj inni nie mają odwagi mówić.

50 rocznica święceń kapłańskich o.Karola

Dnia 21 grudnia  1965 r. br. Karol Meissner benedyktyn opactwa tynieckiego przyjął święcenia kapłańskie. Bogata w doświadczenia historia życia już wtedy czyniła go postacią nietuzinkową. Bóg kształtował go na trudnej drodze.

Doroczne rekolekcje

W dniach 24-28 listopada nasza wspólnota przeżywała doroczne rekolekcje. Odbywamy je w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, kiedy czytania mszalne kierują uwagę ku rzeczom ostatecznym. W tym czasie skupienia i milczenia, prowadzący rekolekcje ojciec Augustym Zygmunt OFM, starał się zapalić w nas pierwotną gorliwość i pomagał odnowić świeżość ducha, aby "czas mniszego pielgrzymowania nie był turystyką".