WydarzeniaWydarzenia

Benedyktyni też czasem się odwiedzają

Tak to juz jest, że mnisi z różnych klasztorów spotykają się zazwyczaj tylko przy okazji jakiś ważnych wydarzeń: pogrzebów, ślubów, święceń itp.
Czasem jednak poza oficjalnymi odwiedzinami przy okazji czegoś zdarzają się miłe niespodzianki.

Pierwsze śluby brata Filipa

24 marca podczas pierwszych nieszporów uroczystości Zwiastowania Pańskiego swoje pierwsze śluby monastyczne: stałości, posłuszeństwa i przestrzegania obyczajów monastycznych złożył brat Filip Dawid Burlaga OSB.

Reportaż z Uroczystości pogrzebowych

Uroczystości żałobne ś.p o. Jana Berezy OSB rozpoczęły się w środę 23 lutego o godz: 16:30 uroczystym wprowadzeniem ciała do kościoła klasztornego NMP w Lubiniu.

Kazanie z mszy pogrzebowej ojca Jana

Był w nim ogień. Nie wiedział skąd,

Ale ów płomień sprawiał, że płakał i topił się jak świeca.

Zmarł o. Jan Bereza OSB

Wieczorem 20 lutego w leszczyńskim szpitalu, odszedł do Pana ojciec Jan Bereza.
Modlitwy żałobne za ś.p. o. Jana Bereze OSB rozpoczęły się w środę o godz: 16:30 uroczystym wprowadzeniem zwłok do kościoła klasztornego, po nich nastąpiła msza święta żałobna oraz nabożeństwo.
Po nabożeństwie bracia czuwali przy zmarłym do godz: 24:00.
Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył J. E. Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, odbyła się w Lubiniu w czwartek 24 lutego, o godzinie 13.00.

Jubileusz państwa Kurnatowskich

W sobotę 19 lutego w naszym opactwie miała miejsce uroczystość jubileuszowa
45-lecia małżeństwa Zofii i Stanisława Kurnatowskich.

Nowi bracia

W listopadzie dołączyło do naszej wspólnoty dwóch nowych braci: Bartłomiej i Daniel.
Po okresie stażu rozpoczęli półroczny postulat w czasie którego, pod okiem mistrza nowicjatu będą powoli poznawali liturgię i zwyczaje lubińskiego opactwa. 
Postulat to pierwszy etap w formacji mniszej. Etap poznawania i rozeznawania.
Cieszymy się z ich obecności pośród nas i życzymy wszelkich łask Bożych na tej drodze!

Duchowo intensywniejszy czas dla mnichów

Od poniedziałku 22 listopada do piątku 26 listopada nasza lubińska wspólnota przeżywała rekolekcje zakonne, które w tym roku poprowadził o. dr Piotr Pawlik OFM conv. W tym duchowo intensywniejszym czasie nie tylko słuchamy konferencji, ale także mamy więcej czasu na modlitwę i lekturę, trwamy w ścisłym milczeniu oraz każdego wieczoru wspólnie odprawiamy nabożeństwa pokutne. 
Stwórz o Boże w nas serce czyste i odnów w nas moc ducha. Por. PS 51,12

Remonty trwają

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku pozytywnie rozpatrzyło wniosek naszego Opactwa o finansowanie prac w programie :
Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków przeznaczonego na realizację zadania pn. Lubiń,
zespół klasztoru benedyktynów: renowacja fortyfikacji obronnej opactwa.
Od 20 września br. rozpoczęto prace przy fortyfikacji.

Uroczysta Msza św. dziękczynna

W sobotę 18 września o godzinie 18.00,odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna, podczas której najwielebniejszy ojciec opat D. Ansgar Schmidt OSB, prezes benedyktyńskiej kongregacji Zwiastowania NMP ogłosił dekret przywracający Klasztorowi Benedyktynów w Lubiniu godność opactwa.