OprowadzanieOprowadzanie

Oprowadzanie

Zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: oprowadzanie@benedyktyni.net lub ewentualnie telefonicznie: (065)5118 358; numer zastępczy: (065)5118 353.

Z uwagi na prowadzone prace inwestycyjno-remontowe forma oprowadzania może ulec zmianie (m.in. zamknięta furta, brak dostępu do toalety lub ogrodu).

Koordynator oprowadzania wycieczek: br. Efrem Michalski OSB

Szczegółowe informacje:

  • oprowadzanie po opactwie lubińskim pod przewodnictwem mnicha przewiduje zwiedzanie kościoła klasztornego oraz części ogrodu z atrakcyjnym szpalerem grusz (jeśli pogoda jest odpowiednia),
  • umówione grupy oprowadzamy tylko w godzinach: od 9:00 do 11:30 i od 14:00 do 16:30 za wyjątkiem sobót i niedziel,
  • oprowadzanie zaczyna się na dziedzińcu klasztornym przy wejściu na furtę,
  • oprowadzenie w zależności od stopnia zainteresowania grupy trwa najczęściej 30-45 minut,
  • istnieje możliwość zakupu pamiątek i wyrobów klasztornych na furcie,
  • zwiedzać opactwo można także bez przewodnika, lecz poza Liturgią mnichów i nabożeństwami, do których serdecznie zapraszamy:

     7:15 Msza święta konwentualna
    12:15 Modlitwy w południe
    17:00 Nieszpory    
    18:00 Msza święta parafialna
    20:00 Kompletna i Godzina czytań