DuchowośćDuchowość

Na płaszczyźnie Kościoła Katolickiego rozwinęło się wiele nurtów, sposobów życia, rodzajów podejścia do świata, do człowieka, do modlitwy. Wszystko to w jakiejś części składa się na bardzo szerokie pojęcie rodzaju duchowości.

Duchowość benedyktyńska jest naszym szczególnym rysem. Wyrasta ona z życia monastycznego, życia pojedynczego przed Bogiem. Życia pojedynczego, ale nie samotnego. Duchowość benedyktyńska zawsze prowadzi jako do punku odniesienia do naszego Ojca: świętego Benedykta, który jako tytan wiary nie bał się wprowadzić w życie obywatela rzymskiego ideałów pustyni odległego świata wschodu.

W tym dziale zapraszamy do zapoznania się z ideą monastycyzmu i osobą św. Benedykta.