Inne klasztoryInne klasztory

Klasztory benedyktyńskie rozsiane są po całym świecie. W ramach struktury ogólnoświatowej tworzą federację benedyktyńską, która w obecnej formie powstała w 1893 roku. Należy do niej 21 kongregacji. Na czele federacji stoi opat prymas rezydujący w Opactwie św. Anzelna w Rzymie.
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu należy do Kongregacji Zwiastowania. Powstała ona w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw na czele z osobą bł. Kolumby Marmiona OSB, opata klasztoru w Maredsous. Skupia ona 27 klasztorów (w przeważającej części męskich) oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Kongregacji Zwiastowania. Na czele kongregacji, która jest luźną federacją klasztorów, stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się wielką autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami, a władza opata prezesa skupia się między innymi na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywaniu ducha monastycznego.
Inne klasztory benedyktyńskie w Polsce:
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków
tyniec.benedyktyni.pl
Klasztor Benedyktynów w Biskupowie
Biskupów 72, 48-355 Burgrabice
Benedyktyni.org

Klasztory benedyktyńskie rozsiane są po całym świecie. W ramach struktury ogólnoświatowej tworzą federację benedyktyńską, która w obecnej formie powstała w 1893 roku. Należy do niej 21 kongregacji. Na czele federacji stoi opat prymas rezydujący w Opactwie św. Anzelna w Rzymie.

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu należy do Kongregacji Zwiastowania. Powstała ona w 1920 roku z inicjatywy trzech belgijskich opactw na czele z osobą bł. Kolumby Marmiona OSB, opata klasztoru w Maredsous. Skupia ona 27 klasztorów (w przeważającej części męskich) oraz 25 wspólnot afiliowanych ze wszystkich części świata, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Kongregacji Zwiastowania. Na czele kongregacji, która jest luźną federacją klasztorów, stoi opat prezes wybierany na ośmioletnią kadencję. Klasztory cieszą się wielką autonomią, a miejscowi przełożeni szerokimi uprawnieniami, a władza opata prezesa skupia się między innymi na odbywaniu wizytacji kanonicznych i ożywaniu ducha monastycznego.

Inne klasztory benedyktyńskie w Polsce:

sites/default/files/ty.jpgsites/default/files/b.jpg

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków

www.tyniec.benedyktyni.pl

Klasztor Benedyktynów w Biskupowie

Biskupów 72, 48-355 Burgrabice

www.benedyktyni.org