X Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych 2018X Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych 2018

Jubileuszowa X Międzyzakonna i Międzydiecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Matki Bożej Gostyńskiej na Świętą Górę w tym roku miała szczególny charakter. Po dziękczynieniu i uroczystej Eucharystii w Świętogórskiej Bazylice część popołudniowa odbyła się w naszym opactwie. W ten szczególny sposób chciano uczcić fakt, że początki życia zakonnego na terenie archidiecezji poznańskiej, która w tym roku obchodzi Jubileusz 1050-lecia powstania, związane są z benedyktynami. Opactwo w Lubiniu jest jednym z najstarszych istniejących klasztorów, który założony został przez króla Bolesława II Szczodrego około 1070 roku.


Około pół tysiąca zakonnic i zakonników z archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, szczecińsko-kamieńskiej, diecezji kaliskiej, włocławskiej, bydgoskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej przybyło nawiedzić nasz klasztor w dniu tak bardzo wyjątkowym dla naszej wspólnoty, bo w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, któremu poświęcone jest nasze opactwo. Po wprowadzeniu w historię naszego piastowskiego opactwa i jego teraźniejszość oraz wykładzie prof. dr. hab. Rafała Witkowskiego z UAM, wszyscy uroczystym odśpiewaniem nieszporów zakończyli tegoroczną pielgrzymkę.