XVI Grodziska Pielgrzymka do grobu o. Bernarda z Wąbrzeźna OSBXVI Grodziska Pielgrzymka do grobu o. Bernarda z Wąbrzeźna OSB

Grodziscy pielgrzymi, jak co roku w pierwszą sobotę września, przybyli do naszego opactwa, aby u grobu Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna OSB prosić o błogosławieństwo do swego miasta oraz okazać swą wdzięczność za otrzymane łaski.

 

Tegoroczna pielgrzymka była już szesnastą od jej wskrzeszenia na początku XXI wieku. Nawiązuje ona do XVII-wiecznej tradycji pielgrzymowania do klasztoru lubińskiego. Mieszkańcy Grodziska, jak o tym świadczą przekazy historyczne, przybywali rokrocznie do grobu o. Bernarda aż XVIII wieku, ale pod naciskiem władz zaborczych zwyczaj został zaniechany. Jednak pamięci o świętości oraz zasługach dla miasta mnicha lubińskiego o. Bernarda przetrwała wieku i żywa jest po dzień dzisiejszy.

 

Postać Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna OSB (1575-1603) jest znana każdemu mieszkańcowi Grodziska Wielkopolskiego. Według niektórych podań Sługa Boży podczas panującej zarazy pobłogosławił wyschniętą studnię, w której na nowo odkryto wyśmienitą wodę, bez której egzystencja mieszkańców była zagrożona. Owe wydarzenie upamiętnia jego figura, która znajduje się na rynku w Grodzisku Wielkopolskim przy owej studzience.

 

W pielgrzymce uczestniczyło blisko 1000 osób. Pielgrzymi przybyli do naszego klasztoru rożnymi środkami lokomocji: autokarami, motocyklami, rowerami, na rolkach oraz po raz dziewiąty biegnąc. Biegacze, zgodnie ze swą tradycją, wręczyli po dotarciu do klasztoru pałeczkę przełożonemu naszej wspólnoty.

 

Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez duchowieństwo grodziskie oraz dawnych duszpasterzy przewodniczył JE Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, który wygłosił homilię. Na początku Mszy świętej Henryk Szymański, burmistrz miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski, główny inicjator i organizator pielgrzymki, dokonał ceremonii wręczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Grodziska Wielkopolskiego JE biskupowi Grzegorzowi Balcerkowi, który związany jest z miastem szczególnymi więzami. Następnie wręczono na ręce przeora br. Izaaka Kapały OSB Medal Honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski” dla Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.

 

Po uczczeniu grobu, Eucharystii i modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna, wszyscy udali się na festyn zorganizowany na dziedzińcu klasztornym. Ponadto z okazji nadania medalu klasztorowi dokonano posadzenia dębu szypułkowego jako symbolu mądrości i długowieczności.