Mur 2018Mur 2018

W od połowy lipca w naszym klasztorze trwają prace remontowo-odtworzeniowe związane z murem okalającym nasz ogród klasztorny. Jeden z etapów robót związany jest z rekonstrukcją osiemnastowiecznego odcinka muru klasztornego, który przed kilku lat uległ zniszczeniu. Drugi etap to prostowanie murów oraz wzmocnienie fundamentów. Dzięki zastosowaniu niestandardowych i niekonwencjonalnych metod rozebranie i ponowne zbudowanie od nowa mur na odcinkach najbardziej niebezpiecznych z powodu 35 cm wychylenia, nie będzie konieczne. Ponadto, owe metody przyczyniły się do ograniczenia kosztów związanych z samą odbudową. Prace sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.