Bracia ze Wspólnoty Cenacolo Bracia ze Wspólnoty Cenacolo

Ostatnio w niedzielę gościliśmy w naszej parafii i opactwie Braci ze Wspólnoty Cenacolo (z włoskiego języka Wieczernik). Wspólnota, gdzie zagubieni w uzależnieniach młodzi ludzie, powracają do Boga zwyczajną drogą przez modlitwę, pracę i braterską wspólnotę - bez psychoterapii. 

Modlitwa osobista i wspólna nadaje rytm całemu dniowi. Rozpoczynają dzień adoracją Najświętszego Sakramentu. Rano, w ciągu dnia i wieczorem wszyscy razem odmawiają Różaniec. Tym, którzy nie wierzą w Boga lub mają wątpliwości s. Elvira, założycielka mówi: Najpierw módl się, a wiara przyjdzie później. Nie musisz wierzyć, ja będę wierzyć za ciebie, ale ty musisz się modlić. W Polsce są trzy domy wspólnoty. 

Pod koniec każdej niedzielnej Mszy św. bracia dzielili się świadectwem swego życia oraz potęgi modlitwy we wspólnocie, która wyprowadziła ich z ich uzaleźnień. 

Strona Cenacolo – kliknij tutaj