Konferencja Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego o naszym kasztanowcuKonferencja Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego o naszym kasztanowcu

W najbliższy piątek 25 maja ma być konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne we współpracy z naszym Opactwem na temat kasztanowca Benedykta. Patronem Honorowym jest nawet Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlaczego? Czytaj więcej...


Może dziwić fakt, że dla konferencji na temat konkretnego drzewa zwróciliśmy się o Patronat Honorowy do takiej dostojnej instytucji. Głównym powodem było jednak to, że sprawa dotyczy bardzo wielu Pomników Przyrody. W Polsce jest ich ponad 36 tyś. Jest to wielki problem, także finansowy. W wyniku prowadzenia szerokiej konsultacji uwyraźnił się kierunek postępowania z drzewem, który warto nagłośnić i uszczegółowić. Kierunek wskazujący rozwiązanie bezpieczne, skuteczne, oszczędne i estetyczne. Kasztanowiec Benedykt może wkrótce ulec zniszczeniu w wyniku np. wichury, ale owoce szerokiej wymiany wiedzy i doświadczeń, gromadzone między innymi na stronie internetowej pozostaną i mogą bezinteresownie służyć innym i to jest największa, trwała wartość tych działań, także planowanej konferencji. Zapraszamy do udziału.

Szczegóły są na stronie:

http://www.ptd.pl/