Zapowiedź święceń kapłańskichZapowiedź święceń kapłańskich

Z radością informujemy, że ojciec naszej wspólnoty br. Izaak Kapała udzielił zgody na przyjęcie święceń prezbiteratu przez w. br. Daniela Wańczyka.

Obecnie w. br. Daniel jest diakonem, który poprzez roczną posługę Słowa Bożego i pomoc w sprawowaniu Liturgii przygotowywał się do otrzymania sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu, zwanego powszechnie święceniami kapłańskimi.

Uroczystość udzielenia święceń prezbiteratu odbędzie się 21 marca 2018 r. w święto przejścia do nieba świętego Ojca Naszego Benedykta podczas wieczornej Mszy św. o godzinie 17:00. Szafarzem sakramentu będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Prosimy o modlitwę w intencji w. br. Daniela o potrzebne łaski.