Informacje szczegółoweInformacje szczegółowe

 

1.Wstęp

  Sposób przedstawienia sprawy ma niewątpliwie szereg braków, wynikających głównie z osobistych ograniczeń autora, a także z niepełnego zbioru danych, zebranych w wyniku dotychczasowych konsultacji. Nie mniej wydaje się, że jest wystarczający, jako materiał wyjściowy do dalszej konsultacji z różnymi ekspertami. W miarę postępu gromadzenia informacji dokument będzie aktualizowany przez wprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz załączników, uszczegóławiających zarysowane tu zagadnienia. Jest nadzieja, że dzięki otwartości na opinie wszystkich ekspertów, niekiedy wyrażających odmienne poglądy, a także - nie specjalistów powstanie materiał umożliwiający wyprowadzenie wartościowych wniosków dla osiągnięcia zamierzonego celu.

  Sprawa ma duże znaczenie i jest bardzo złożona, ponieważ łączy w sobie wiele aspektów np. kulturowy, historyczny, krajobrazowy, ekologiczny, ekonomiczny, techniczny, a także religijny. Powaga zagadnienia wynika przede wszystkim z tego, że nie można stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest  możliwie jak największe ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, co jest poważnym wyzwaniem w sytuacji braku możliwości odpowiednio obszernego wygrodzenia terenu wokół Kasztanowca i dużej liczby Osób przebywających w jego pobliżu.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się we wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

 2. Uwagi redakcyjne

  W dokumentach znajdują się hiperłącza do załączników, które zawierają bardziej szczegółowe informacje;   jeśli są to pliki tekstowe, to znaczy, że domyślnie zostały zapisane w formacie PDF. Oczywiście zachęcamy do wprowadzania poprawek i uzupełnień, dlatego wystarczy przysłać informację na adres: zakrystian@benedyktyni.net o potrzebie przekazania dokumentu w formacie doc lub docx. W miarę możliwości prosimy, aby proponowane zmiany wpisywać w trybie śledzenia zmian.

  Kolejne aktualizacje tego dokumentu i załączników będą sygnalizowane zmianą daty znajdującą się w nazwie pliku oraz w nagłówku dokumentu.

3. Dokument wyjściowy

 Przedsięwzięcie obejmujące pielęgnację i wzmocnienia mechaniczne "Benedykta" jest dość złożone, dlatego rozpoczynamy od dokumentu, który zawiera  w zarysie całość działań, a w odpowiednich miejscach w tekście są przekierowania do innych dokumentów, w formacie pdf, jpg. mp4, uszczegóławiających poruszane tematy (obecnie jest ich około 10). Oto wspomniany dokument: 

Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 14-01-18 

Dla ułatwienia pobieżnego poznania zawartości tego opracowania poniżej podany jest spis treści, w którym są aktywne hiperłącza do szczegółowych opracowań. W miarę postępu analizy sprawy opracowania będą uzupełniane.

Spis treści

1. Wprowadzenie        ................................................................................................................................................... 6

___1.1. Wstęp       ..........................................................................................................................................................6

___ _Film: Głównym celem jest bezpieczeństwo  - złamany kasztanowiec w Słupsku      ..................................................... 6

___1.2. Ogólna prezentacja drzewa           .................................................................................................................. 6

_____ Kasztanowiec Benedykt - ogólna informacja i raport sprawy         ..............................................................................6

__   __ Film na YouTube - Kasztanowiec Benedykt - krótka prezentacja drzewa         ............................................ ................6

______ Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu       .................................................................................. 6

_______Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe”            .............................................................6

___ 1.3. Uwagi redakcyjne           .................................................................................................................................6

2. Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu  ............................................................................................7

___2.1. Całość zagadnienia      .................................................................................................................................... 7

______ 2.1.1. Opis ogólny ..................................................................................................................................................7

______ 2.1.2. Materiały szczegółowe ..................................................................................................................................8

___ 2.2. Badania – pierwszy etap ................................................................................................................................9

______ 2.2.1. Opis ogólny .................................................................................................................................................9

______ 2.2.2. Materiały szczegółowe .................................................................................................................................9

___ 2.3. Badania – drugi etap (Próba obciążeniowa) ...............................................................................................10

______ 2.3.1. Opis ogólny ...............................................................................................................................................10

______ 2.3.2. Materiały szczegółowe ................................................................................................................................10

___ 2.4. Badania zagęszczenia gruntu i rozmieszczenia korzeni. .............................................................................12

______ 2.4.1. Opis ogólny ................................................................................................................................................12

_____ 2.4.2. Materiały szczegółowe .................................................................................................................................13

___ 2.5. Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych .......................................................14

_____ 2.5.1. Opis ogólny .................................................................................................................................................14

____ 2.5.2. Materiały szczegółowe ..................................................................................................................................14

3. Asekuracja starych wiązań stalowych ...................................................................................................................15

___ 3.1. Opis ogólny .......................................................................................................................................................15

___ 3.2. Materiały szczegółowe: .......................................................................................................................................15

______ Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stalowych - część 1 - 01-08-17 .................................................15

_____ Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18 ......................................................................15

______ Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy ....................................................................15

_____ Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarach od zachodu ...................................................................15

4. Metody wzmocnienia docelowego ..........................................................................................................................17

___ 4.1. Alternatywne  metody wzmocnienia ............................................................................................................17

____ 4.1.1. Wiązania linowe .....................................................................................................................................17

________ a)_Opis ogólny ................................................................................................................................................17

_________ b)_Materiały szczegółowe ................................................................................................................................17

______ 4.1.2. Podpory .................................................................................................................................................18

_________ a)_Opis ogólny ...............................................................................................................................................18

_________ b)_Materiały szczegółowe ................................................................................................................................18

______ 4.1.3. Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa .....................................................................19

________ a)_Opis ogólny ..............................................................................................................................................19

_________ b)_Materiały szczegółowe ................................................................................................................................19

____________ Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D ....................................................................................................19

______ 4.1.4. Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa ......................................................20

________ b)_Materiały szczegółowe .................................................................................................................................20

__ 4.2. Inne metody poprawy statyki drzewa ..........................................................................................................21

_____ 4.2.1. Cięcia redukcyjne ..................................................................................................................................21

_________ a)_Opis ogólny ..............................................................................................................................................21

_________ b)_Materiały szczegółowe ...............................................................................................................................21

5. Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny) .............................................................................................23

___ 5.1. Opis ogólny .......................................................................................................................................................23

___ 5.2. Materiały szczegółowe ........................................................................................................................................23

_____ Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika ..........................................................................23

_____ Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski ...................................................................23

           Konar kasztanowca Benedykta, gdzie owocuje grzyb   - zdjęcia nr: __1;__2;__3;__4;__5;__6;__7;__8;__9;__10;  .... 23

6. Ograniczenie wpływu szrotówka  kasztanowcowiaczka .......................................................................................25

___ 6.1. Opis ogólny ........................................................................................................................................................25

___ 6.2. Materiały szczegółowe ........................................................................................................................................25

7. Sprawa ochrony odgromowej ................................................................................................................................27

___ 7.1. Opis ogólny ........................................................................................................................................................27

___ 7.2. Materiały szczegółowe .......................................................................................................................................28

              Opinia Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej - Ochrona odgromowa kasztanowca Benedykta.28

8.      Opracowania całościowe – Pielęgnacja i zabezpieczenia............................................................................................. 29

             Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą PW - 16-01-18........... 29

             Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą MK - 12-01-18........... 29

9. Podsumowanie .........................................................................................................................................................30

 

Koniec spisu treści

 

4. Ciąg dalszy w przygotowaniu

 

 

 

 

 

 Spis treści

1.     Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………    6 

1.1.       Wstęp……………………………………………………………………………….………………….6 

                Film: Złamany kasztanowiec. …………………………………………………...………………..6 

1.2.       Ogólna prezentacja drzewa…………………………………………………………...……….6 

Kasztanowiec Benedykt - ogólna informacja i raport sprawy   …………………..6 

Film na YouTube - Kasztanowiec Benedykt - krótka prezentacja drzewa   6 

Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu. 6 

Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe”  6 

1.3.       Uwagi redakcyjne   6 

2.     Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu   7 

2.1.       Całość zagadnienia   7 

2.1.1.            Opis ogólny   7 

2.1.2.            Materiały szczegółowe   8

2.2. Badania – pierwszy etap   9

2.2.1.            Opis ogólny   9

2.2.2.            Materiały szczegółowe   9

2.3. Badania – drugi etap (Próba obciążeniowa)  10

2.3.1.            Opis ogólny   10

2.3.2.            Materiały szczegółowe   10

2.4. Badania zagęszczenia gruntu i rozmieszczenia korzeni. 12

2.4.1.            Opis ogólny   12

2.4.2.            Materiały szczegółowe   13

2.5. Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych   14

2.5.1.            Opis ogólny   14

2.5.2.            Materiały szczegółowe   14

3.     Asekuracja starych wiązań stalowych   15

3.1. Opis ogólny   15

3.2. Materiały szczegółowe: 15

Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stalowych - część 1 - 01-08-17   15

Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18   15

Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy   15

Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarach od zachodu   15

4.     Metody wzmocnienia docelowego   17

4.1. Alternatywne  metody wzmocnienia   17

4.1.1.            Wiązania linowe   17

___a)_Opis ogólny   17

___ b)_Materiały szczegółowe   17

4.1.2.            Podpory   18

___a)_Opis ogólny   18

___b)_Materiały szczegółowe   18

4.1.3.            Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa   19

___a)_Opis ogólny   19

___b)_Materiały szczegółowe   19

_____ Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D   19

4.1.4.            Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa   20

___b)_Materiały szczegółowe   20

4.2. Inne metody poprawy statyki drzewa   21

4.2.1.            Cięcia redukcyjne   21

___a)_Opis ogólny   21

___b)_Materiały szczegółowe   21

5.     Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny)  23

5.1. Opis ogólny   23

5.2. Materiały szczegółowe   23

Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika   23

Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski  23

6.     Ograniczenie wpływu szrotówka  kasztanowcowiaczka   25

6.1. Opis ogólny   25

6.2. Materiały szczegółowe   25

7.     Sprawa ochrony odgromowej 27

7.1. Opis ogólny   27

7.2. Materiały szczegółowe   28

8.     Podsumowanie   29

Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 14-01-18