Informacje szczegółoweInformacje szczegółowe

 

 

Aktualizacja - 28-08-2019 r


  I. Wstęp

Sposób przedstawienia sprawy ma niewątpliwie szereg braków, wynikających głównie z osobistych ograniczeń autora, a także z niepełnego zbioru danych, zebranych w wyniku dotychczasowych konsultacji. Nie mniej wydaje się, że jest wystarczający, jako materiał wyjściowy do dalszej konsultacji z różnymi ekspertami. W miarę postępu gromadzenia informacji dokument będzie aktualizowany przez wprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz załączników, uszczegóławiających zarysowane tu zagadnienia. Jest nadzieja, że dzięki otwartości na opinie wszystkich ekspertów, niekiedy wyrażających odmienne poglądy, a także - nie specjalistów powstanie materiał umożliwiający wyprowadzenie wartościowych wniosków dla osiągnięcia zamierzonego celu.

  Sprawa ma duże znaczenie i jest bardzo złożona, ponieważ łączy w sobie wiele aspektów np. kulturowy, historyczny, krajobrazowy, ekologiczny, ekonomiczny, techniczny, a także religijny. Powaga zagadnienia wynika przede wszystkim z tego, że nie można stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest  możliwie jak największe ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, co jest poważnym wyzwaniem w sytuacji braku możliwości odpowiednio obszernego wygrodzenia terenu wokół Kasztanowca i dużej liczby Osób przebywających w jego pobliżu.

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się we wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

 II. Uwagi redakcyjne

  W dokumentach znajdują się hiperłącza do załączników, które zawierają bardziej szczegółowe informacje;   jeśli są to pliki tekstowe, to znaczy, że domyślnie zostały zapisane w formacie PDF. Oczywiście zachęcamy do wprowadzania poprawek i uzupełnień, dlatego wystarczy przysłać informację na adres: zakrystian@benedyktyni.net o potrzebie przekazania dokumentu w formacie doc lub docx. W miarę możliwości prosimy, aby proponowane zmiany wpisywać w trybie śledzenia zmian.

  Kolejne aktualizacje tego dokumentu i załączników będą sygnalizowane zmianą daty znajdującą się w nazwie pliku oraz w nagłówku dokumentu. 

III. Dokument wyjściowy

   Przedsięwzięcie obejmujące pielęgnację i wzmocnienia mechaniczne "Benedykta" jest dość złożone, dlatego rozpoczynamy od dokumentu, który zawiera  w zarysie całość działań, a w odpowiednich miejscach tekstu są przekierowania do innych plików, w formacie pdf, jpg. mp4, uszczegóławiających poruszane tematy. Oto wspomniany dokument: 

Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 26-04-18

 Dla ułatwienia pobieżnego poznania zawartości tego opracowania poniżej podany jest spis rozdziałów  z dostępnymi hiperłączami do opracowań szczegółowych, które będą na bieżąco uzupełniane.

 1.Wprowadzenie

   1.1.Wstęp
        Film: Głównym celem jest bezpieczeństwo  - złamany kasztanowiec w Słupsku
   1.2. Ogólna prezentacja drzewa
        Kasztanowiec Benedykt - ogólna informacja i raport sprawy
        Film - Kasztanowiec Benedykt przed Kościołem w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu - 2018

        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - ogólna prezentacja - w stanie bezlistnym - 20-03-18
        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - szczegółowy ogląd - w stanie bezlistnym - 20-03-18
        Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18
        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu
        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe” 

   1.3. Uwagi redakcyjne
2. Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu
    2.1. Całość zagadnienia
        2.1.1. Opis ogólny
        2.1.2. Materiały szczegółowe

            Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza – ocena statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa - 10-10-15
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - wiatrołomy w pobliżu po największej wichurze w 2017 r
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - wyłamane cienkie konary w czasie  największej wichury w 2017 r
            Zdjęcia: Kasztanowiec Benedykt - ogląd drzewa przez arborystę - po wichurach w 2017 r
            Film: Kasztanowiec Benedykt - podłużna ''blizna''na konarze od strony północnej - 2018 r
            Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza dendrologiczna - 21-08-19
   2.2. Badania – pierwszy etap
        2.2.1. Opis ogólny
        2.2.2. Materiały szczegółowe
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - Konsultanci - KN-MK - 16-01-18
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza -Konsultanci - KN-MK-ERS -17-01-18
           Kasztanowiec Benedykt - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - ERS - 17-01-18 r
           Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza dendrologiczna - Zapytanie ofertowe - wersja przyjęta - 28-03-18 
   2.3. Badania – drugi etap (Próba obciążeniowa )
        2.3.1. Opis ogólny
        2.3.2. Materiały szczegółowe
   2.4. Badania zagęszczenia gruntu i rozmieszczenia korzeni
        2.4.1. Opis ogólny
        2.4.2. Materiały szczegółowe
   2.5. Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych
        2.5.1. Opis ogólny
        2.5.2. Materiały szczegółowe
                Opracowanie - Prof dr hab. Andrzej Komosa  
3. Asekuracja starych wiązań stalowych
    3.1. Opis ogólny
    3.2. Materiały szczegółowe:
        Zdjęcia - stare wiązania stalowe
        Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stalowych - część 1 - 01-08-17
        Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18
        Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy
        Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań - zapytanie ofertowe - 05-04-18
        Kasztanowiec  - stare wiązania stalowe - asekuracja- 13-08-18
        Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika - wytrzymałość na zginanie - 11-01-19
        Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika - wytrzymałość na zginanie - 15-08-19
        Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od strony zachodniej - 08-08-18
        Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - przewodnik od strony wschodniej - 08-08-18
4. Metody wzmocnienia docelowego
   4.1. Alternatywne  metody wzmocnienia
        4.1.1. Wiązania linowe
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
               Kasztanowiec - wzmocnienia mechaniczne - wiązania linowe - 23-01-19
              Filmik - Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika
        4.1.2. Podpory
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
        4.1.3. Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa
           a)Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
                
Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D
        4.1.4. Cięcia redukcyjne i obwodowe
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
                Rozważanie miejsc cięć redukcyjnych największego konara (od północy)  
        4.1.5. Inne metody poprawy statyki drzewa
           a) Opis ogólny
           b) Materiały szczegółowe
   4.2.  Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa
        a) Opis ogólny
        b) Materiały szczegółowe
5. Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny)
    5.1. Opis ogólny
    5.2. Materiały szczegółowe
         Zębniczek północnyClimacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika
         Zębniczek północnyClimacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski
         Zdjecia - Miejsce na konarze, gdzie owocuje grzyb
6. Ograniczenie wpływu szrotówka  kasztanowcowiaczka
      6.1. Opis ogólny
      6.2. Materiały szczegółowe
            Ekologiczna metoda ochrony przed szrotówkiem - nawożenie siarczanem żelaza
7. Sprawa ochrony odgromowej
    7.1. Opis ogólny
    7.2. Materiały szczegółowe
            Opinia Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej - Ochrona odgromowa kasztanowca Benedykta
            Kasztanowiec Benedykt - ochrona odgromowa przez wieżę i maszt -10-05-17
8. Opracowania całościowe – Pielęgnacja i zabezpieczenia
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą PW - 16-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą MK - 12-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą WM - 16-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - Konsultacja z arborystą TD-Green Trees - 17-01-18
        Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - konsultacje ze specjalistą MK-CHD - 10-02-18

9. Podsumowanie 
Podsumowanie bieżące - aktualizacja -09-03-19 jest  w zakładce w punkcie 2.4 
Podsumowanie poprzednie: Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - podsumowanie -26-04-18

IV. Ciąg dalszy w przygotowaniu

V. Informacje uzupełniające

Informacje o kasztanowcu są w zakładkach. Poniżej są też tam przekierowania:

Dzięki życzliwości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego  dnia 25-05-2018 r.  w Lubiniu była Konferencja na temat Kasztanowca Benedykta:
zaproszenie na konferencję na stronie PTD
> ralacja z konferencji - tu przekierowanie do zakładki na stronie (punkt 2.)

Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.

brat Paweł Mruk

kontakt: zakrystian@benedyktyni.net       


       

"Dziupla" z dużym kalusem, gdzie pojawia się owocnik grzyba
Wiązanie stalowe sprzed 26 lat
Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18