Uroczystość odpustowa św. Leonarda 2017Uroczystość odpustowa św. Leonarda 2017

W niedziel 5 listopada 2017 r. obchodziliśmy uroczystość odpustową św. Leonarda. Jest to święto patronalne naszego kościoła filialnego w Lubiniu, który niegdyś od XIII do XIX wieku pełnił rolę świątyni parafialnej. Kościół św. Leonarda ze swą częścią pierwotną uchodzi powszechnie za jeden z cenniejszych zabytków romańskich w Wielkopolsce. 


Św. Leonard jest patronem bractwa założonego w 1823 roku przez ostatniego opata lubińskiego o. Będę Ostaszewskiego, który pragnął uchronić dziedzictwo klasztorne i zapewnić opiekę duchową przewidując zbliżającą się decyzję o zamknięciu opactwa przez rząd pruski. Bractwo św. Leonarda istniejące do dnia dzisiejszego ma za cel pomnażanie czci wobec Najświętszego Sakramentu i, jak zapisano w dokumencie ogłaszającym jego powstanie, „wzajemną pomoc duchowną, w życiu, przy śmierci, i po śmierci.” Bractwo św. Leonarda zrzesza około 700 członków.


Już od kilku lat oprócz duchowieństwa lokalnego w wspólnym świętowaniu biorą udział także bracia-studenci Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, którzy przybywają na początku listopada do naszego opactwa, aby uczestnicząc w naszej liturgii i pracy praktykować modlitewne doświadczenie medytacji.


Uroczystej Liturgii przewodniczył i wygłosił Słowo Boże o. Łukasz Filc OP, który jest duszpasterzem Domikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Studia” w Warszawie. 


Zapraszamy do odwiedzenia kościoła św. Leonarda i uczestnictwa we Mszy św., która sprawowana jest w każdą środę o 18.00 wraz z nowenną do NMP. 
Więcej o św. Leonardzie można przeczytać w artykule pt.  „Nie każdy słyszał” [kliknij tutaj]