Obłóczyny w. br. FranciszkaObłóczyny w. br. Franciszka

Po sześciomiesięcznym postulacie dnia 18 października 2017 r. ks. Grzegorz Malinowski, kapłan archidiecezji gdańskiej, obłóczony został w mniszy habit i rozpoczął nowicjat, który jest dwuletnim okresem próby swego powołania do życia i służby według reguły św. Benedykta w naszej wspólnocie. Zgodnie z tradycją monastyczną nadane zostało mu nowe imię – Franciszek.

 
W. br. Franciszek Malinowski urodził w 1979 r. w Gdyni. Jego rodzinną parafią jest parafia pw. świętego Andrzeja Boboli w Gdyni na Obłużu. Po ukończeniu Gdańskiego Seminarium Duchownego dnia 26 czerwca 2004 r. przyjął święcenia kapłańskiego z rąk ks. abp Tadeusza Gocłowskiego, metropolity gdańskiego. Następnie został wikariuszem parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni. Tam posługiwał ponadto jako katecheta i duszpasterz środowiska akademickiego. Odbył studia specjalistyczne z filozofii: teoria poznania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Warszawie oraz na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji w Niemczech. Następnie był wykładowcą historii filozofii w gdańskim seminarium. Od 2013 do 2017 r. pracował w diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej w Federalnej Republice Niemiec. Pełnił obowiązki proboszcza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wurzen koło Lipska oraz duszpasterza w Budziszynie.