XII Rekolekcje oblatów 2017XII Rekolekcje oblatów 2017

Jak co roku, w pierwszych dniach września odbyły się w naszym opactwie rekolekcje dla wspólnoty oblatów lubińskich. Chociaż oblaci przybywają do nas wciągu całego roku zawsze poczytując sobie nasz klasztor za swój duchowy dom dla nich zawsze otwarty, to jednak wrześniowe rekolekcje są szczególnym czasem, gdy mogą dłużej zatrzymać się na rozważaniu i modlitwie, a także w większym gronie wspólnie spotkać.

Tegoroczne XII rekolekcję trwały od 7 do 10 września 2017 r. Prowadził je o. Wojciech Drążek z austriackiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, koordynator krajowego Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce.

Po zakończeniu sobotniej Mszy św. konwentualnej odbył się obrzęd przyjęcia nowych oblatów. Po Liturgii Słowa najpierw zostali przyjęci na okres próby cztery osoby, które będą pogłębiać znajomość Reguły oraz zapoznawać się ze wspólnotą mnichów i oblatów. Następnie złożyli swoje przyrzeczenia oblackie dwaj kandydaci, którzy ukończyli swój nowicjat oblacki, czym zostali wszczepieni do naszej rodziny duchowej.