XV Pielgrzymka do grobu Sługi Bożego o. Bernarda z WąbrzeźnaXV Pielgrzymka do grobu Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna

Dnia 2 września 2017 r. mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego przybyli do naszego opactwa z XV Jubileuszową Pielgrzymką do grobu Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna, aby prosić o błogosławieństwo do swego miasta oraz okazać swoją wdzięczność za wszelkie dary boże.

 Postać mnicha naszego opactwa o. Bernarda z Wąbrzeźna jest znana każdemu mieszkańcowi Grodziska Wielkopolskiego. Według niektórych podań Sługa Boży podczas panującej zarazy pobłogosławił wyschniętą studnię, w której na nowo odkryto wodę, bez której egzystencja mieszkańców była zagrożona. Tak w XVII wieku zrodziła się tradycja, aby rokrocznie pielgrzymować do opactwa lubińskiego i w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność. W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej w XVIII wieku i nacisków władz zaborczych zwyczaj został zaniechany, ale przekonanie o świętości o. Bernarda z Wąbrzeźna wśród grodziszczan nie zamarło. To właśnie 15 lat temu wskrzeszono czcigodną tradycję, aby pielgrzymować do grobu świętobliwego mnicha lubińskiego, który jest ważną postacią nie tylko dla historii miasta, ale taką jest i dla dzisiejszych mieszkańców.

 W pielgrzymce uczestniczyło blisko 1000 osób. Większość pielgrzymów przybyło do naszego klasztoru autokarami, ale i byli tacy, którzy pielgrzymowali biegnąc, jadąc rowerami i na rolkach oraz po raz pierwszy także na motocyklach. Uroczysta Liturgia rozpoczęła się uczczeniem grobu Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna. Eucharystii koncelebrowanej przez duchowieństwo grodziskie przewodniczył JE Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, który wygłosił homilię.

 W uroczystościach uczestniczył Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Jacek Nowak, burmistrz miasta i gminy Krzywiń, ks. prałat Henryk Nowak, Honorowym Obywatelem Grodziska Wielkopolskiego oraz Henryk Szymański, burmistrz miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski – główny organizator pielgrzymki. Po modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna, wszyscy udali się na festyn zorganizowany na dziedzińcu klasztornym.

 Warto wspomnieć o wspaniałym wotum wdzięczności, ponieważ dzięki wsparciu finansowym rodzin z Grodziska Wielkopolskiego udało się wybudować studnię na Madagaskarze, której nadano imię Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna.