Uroczystość św. Benedykta Uroczystość św. Benedykta

Dnia 11 lipca 2017 r. obchodziliśmy uroczystość św. ojca naszego Benedykta. W tym dniu cały Kościół powszechny w Liturgii wspomina rzymskiego opata żyjącego na przełomie V i VI wieku, zaś dla Kościołów europejskich ów dzień jest świętem, w którym szczególnie przyzywa się wstawiennictwa św. Benedykta jako pierwszego patrona Europy, który poprzez swe życie, regułę oraz żyjących według niej mnichów łącząc mądrość Wschodu i Zachodu w szukaniu Boga przyczynił się do ukształtowania cywilizacji chrześcijańskiej.

 

Mszę św. celebrował oraz wygłosił homilię o. dr Bernard Marciniak, prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Poznaniu. Podczas uroczystości modliliśmy się o powołania do naszej wspólnoty, za naszych oblatów i dobroczyńców, a szczególnie o pokój dla naszego kontynentu.