Zapowiedź święceń diakonatu Zapowiedź święceń diakonatu

Z radością zawiadamiamy, że ojciec wspólnoty br. Izaak Kapała udzielił zgody na przyjęcie święceń diakonatu przez br. Daniela Wańczyka. Diakoni ustanawiani są, aby służyć wiernym w posłudze liturgii, słowa oraz miłości. Diakonat przyjmowany jest przez wszystkich kandydatów do kapłaństwa jako stopień przejściowy i przygotowujący ich do pracy duszpasterskiej.

Uroczystość udzielenia święceń diakonatu odbędzie się 21 marca 2017 r. w święto przejścia do nieba świętego Ojca Naszego Benedykta podczas wieczornej Mszy św.

Prosimy o modlitwę w intencji br. Daniela o łaskę ofiarnej służby dla Słowa Bożego.