Udzielnie posługi akolitatuUdzielnie posługi akolitatu

Dnia 15 grudnia 2016r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie obrzęd udzielenia posługi akolitatu. Podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, ustanowieni akolitami zostali br. Paweł Mruk oraz br. Robert Żmiejko.

Zadaniem akolity jest pomagać w celebracji Liturgii, zwłaszcza poprzez rozdzielanie Komunii Św. Podczas obrzędu biskup na znak dopuszczenia do służby wręczył naszym nowym akolitom naczynie z chlebem i wypowiedział pouczenie: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”.

Życzymy br. Pawłowi oraz Robertowi, aby z gorliwością i oddaniem służyli tym wszystkim, którzy będą się gromadzić na Eucharystii.