Odpust św. LeonardaOdpust św. Leonarda

W XXXII Niedziele Okresu Zwykłego 6 listopada obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Leonarda z Limoges, pustelnika żyjącego w VI wieku na terenie dzisiejszej Francji.

Św. Leonard jest patronem drugiej świątyni znajdującej się w naszej miejscowości, która wyróżnia się romańską absydą, których tak niewiele zachowało się w naszym kraju do dnia dzisiejszego. Owa budowla wzniesiona został w XIII wieku przez mnichów jako kościół dla wspólnoty parafialnej.

Przez wieki to tam mieszkańcy Lubinia i okolicznych wiosek przyjmowali chrzest, uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii, a gdy ich życie dobiegło końca byli chowani właśnie przy tej świątyni. Zlikwidowanie przez rząd pruski w Berlinie w 1836 roku naszego opactwa wraz z przejęciem biblioteki i całego majątku spowodowało, że parafię przeniesiono do kościoła klasztornego i zmieniono jej wezwanie. Sam kościół św. Leonarda został następnie przekazany niemieckim osadnikom osiedlanym przez rząd będących wyznania luterańskiego. Po licznych kolejach losu świątynia na nowo służy wiernym, którzy zgromadzą się w niej w każdą środę na Mszę Św. połączoną z nowenną.

Św. Leonard jest także patronem bractwa założonego w 1823 roku przez ostatniego opata lubińskiego o. Będę Ostaszewskiego. Bractwo św. Leonarda istniejące do dnia dzisiejszego ma za cel pomnażanie czci wobec Najświętszego Sakramentu i, jak zapisano w dokumencie ogłaszającym jego powstanie, „wzajemną pomoc duchowną, w życiu, przy śmierci, i po śmierci.” Bractwo św. Leonarda zrzesza około 700 członków.

Mszy odpustowej przewodniczył oraz wygłosił Słowo Boże ks. kan. Władysław Łapawa, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim. W uroczystościach uczestniczyli także tradycyjnie studenci dominikańscy wraz z opiekunami z Krakowa oraz okoliczni duchowni. W tym roku odpust św. Leonarda miał szczególny związek z kończącym się Rokiem Miłosierdzia, gdy właśnie w tę niedziele w Watykanie odbywał się jubileusz więźniów, których patronem jest św. Leonard.