Publikacja o o. BernardziePublikacja o o. Bernardzie

Ks. dr hab. Leszek Wilczyński, przewodniczący komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym wydał książkę pod tytułem „Sługa Boży Bernard z Wąbżeźna OSB. Dzieje kultu”. Oprócz ukazania życiorysu Sługi Bożego, przedstawia ona zarys starań o beatyfikację oraz umieszczono w niej źródła i materiały dotyczące kultu lubińskiego mnicha.

Książka do nabycia na furcie klasztornej w cenie 10 zł.