NekrologNekrolog

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Zespół Benedyktyni - Lubiń

Sygn. 239: Matricula defunctorum abbatum, fratrum, propinquorum et benefactorum Monasterii Lubinensis ad usum quotidianarum commemorationum accomodata No. Vito Anno Christi 1659, p. 161

Nekrolog klasztorny, oparty na wcześniejszych zapiskach, przepisany i ułożony ponownie w XVII w. Zapiska o śmierci O. Bernarda z Wąbrzeźna wyróżniona czerwony atramentem.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Zespół Benedyktyni - Lubiń

Sygn. 239: Matricula defunctorum abbatum, fratrum, propinquorum et benefactorum Monasterii Lubinensis ad usum quotidianarum commemorationum accomodata No. Vito Anno Christi 1659, p. 161

 

Nekrolog klasztorny, oparty na wcześniejszych zapiskach, przepisany i ułożony ponownie w XVII w. Zapiska o śmierci O. Bernarda z Wąbrzeźna wyróżniona czerwony atramentem.

 

 

2 Junii

R<\br>.P. Bernardi de Wąbrzeźno, professi et Magisteri Novitiorum hujus loci. Obiit 1603.

2 Junii
R.P. Bernardi de Wąbrzeźno, professi et Magisteri Novitiorum hujus loci. Obiit 1603.

sites/default/files/aapp_lubin_239_p._161_2.jpg

sites/default/files/app_lubin_239.jpg