Zmartwychwstanie PańskieZmartwychwstanie Pańskie

Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.

(Hymn „Aurora lucis rutilat”)

 

Nasz Pan Jezus Chrystus przyjmując ludzkie ciało zechciał umrzeć i zmartwychwstać dla naszego zbawienia
Jakże niewypowiedziana jest tajemnica Bożego miłosierdzia
Bóg ogarnięty miłością do swych stworzeń poprzez cierpienie wyzwolił nas z niewoli grzechu
Życzymy wszystkim naszym przyjaciołom, aby zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa umocniło w nas nadzieję
i pomnożyło radość na drodze naszego życia, które zmierza ku Temu, który śmierć zniweczył.

Przeor oraz mnisi lubińscy

 

Zdjęcia Liturgii Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej wykonał Karol Budziński.