Szkoła ikonySzkoła ikony

Szkoła ikony działająca przy naszym opactwie zakończyła weryfikację uczestników II roku nauki.

W związku tym nie będzie w tym roku rekrutacji na rok pierwszy. Jeśli pomyślnie za łaską Bożą przeżyjemy miesiące nauki w roku 2016 i odpowiednia ilość studentów będzie gotowa kontynuować naukę na kolejnym roku, zapisy na pierwszy rok podejmiemy dopiero w roku 2017.

Wszystkim zaangażowanym w procesie powstawania ikon życzymy wytrwałości i cierpliwości na dalszy czas pracy i nauki!