Refleksje na ćwierć wiekuRefleksje na ćwierć wieku

Przy okazji jubileuszu Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej wspominamy o.Jana Berezę.
Przytaczamy słowa, które napisał na 25-lecie swych ślubów.
I uśmiech...

sites/default/files/jan_0.jpg