Wydanie drugie poprawioneWydanie drugie poprawione

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kościanie ukazała się druga edycja albumu Lubiń, tym razem z podtytułem Opactwo benedyktynów. Nie jest to jednak zwykłe wznowienie poprzedniego wydania – uwzględnia ważne dla klasztoru zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach.

Oprócz kilku nowych fotografii w albumie znalazły się kopie dekretu przywracającego klasztorowi rangę opactwa oraz rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania go za „pomnik historii”. Słowo wstępne skierowali do czytelników Przeor Izaak Kapała, Starosta Kościański Andrzej Jęcz, o. Karol Meissner oraz prof. Zofia Kurnatowska. W środku oczywiście mnóstwo zdjęć, a na nich wnętrze i otoczenie klasztoru i kościoła, Lubiń sprzed wieków i całkiem współczesny, codzienne i odświętne życie benedyktynów, a do tego sporo miejscowej przyrody. Autorem wszystkich fotografii jest Andrzej P. Florkowski, zaś towarzyszącego im tekstu Maria Nowak. Album można jeszcze nabyć w Opactwie.