Międzynarodowy Dzień Zabytków w WielkopolsceMiędzynarodowy Dzień Zabytków w Wielkopolsce

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Zabytków w Wielkopolsce odbył się w tym roku w klasztorze benedyktynów w Lubiniu 19 kwietnia 2010 roku w cieniu smoleńskiej tragedii, gdyż Pan Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków zginął w katastrofie lotniczej. Program uroczystości przewidywał jego wystąpienie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji tragicznie zmarłych Prezydenta RP i Tomasza Merty.

Gości powitał przeor klasztoru brat Izaak Kapała OSB. Powiedział m. in.: „Kiedy Śp. Pan Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński  9 grudnia 2009 roku podniósł to Opactwo do rangi Pomnika historii narodu - ukazał, że celem ochrony pomnika historii jest zarówno zachowanie go, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne, ale także ze względu na wartości niematerialne, duchowe, chciałoby się powiedzieć ludzkie. Niech tam msza święta, którą sprawujemy w intencji zmarłych Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego małżonki, pana Tomasza Merty Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wszystkich ofiar tragedii pod Smoleńskiem będzie naszym modlitewnym wyrazem wdzięcznej pamięci, podziękowaniem za ich życie i działalność, a także prośbą o wieczną nagrodę dla nich w Królestwie Ojca.”

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej, w dalszej części obchodów Międzynarodowego dnia zabytków odbyło się wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków prof. Dr hab. Jerzego Jasienki i wręczenie kopii rozporządzenia Prezydenta RP ustanawiającego Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu Pomnikiem Historii.

W Kolejnych wystąpieniach głos zabierali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak.

Następnie wręczono Nagrody Wojewody Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za opiekę nad zabytkami. Nagrody te po raz pierwszy przyznano w 2007r. z inicjatywy Aleksandra Starzyńskiego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ówczesnego Wojewody Wielkopolskiego Tadeusza Dziuby.

Główną ideą ustanowienia tej nagrody było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony dziedzictwa narodowego na terenie naszego województwa. Laureatami nagród są instytucje oraz ludzie, którzy przez wiele lat działali  i  nadal działają na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Dzięki temu mogą być utrzymywane i propagowane najlepsze wzorce utrzymania i zagospodarowania zabytków w Wielkopolsce.

Nagrodą  dla wyróżnionych laureatów jest statuetka z brązu autorstwa art. rzeźb. Iwony Langowskiej stanowiąca reminiscencję  kolumny romańskiej z bazyliki w Trzemesznie oraz okolicznościowy dyplom,

Pierwsze nagrody Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wręczone w dniu 20  kwietnia 2007 r. podczas obchodów  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków , które odbywały się w Kopalni Soli „Kłodawa”.

Tegoroczne nagrody wręczali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Aleksander Starzyński Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Laureatami nagród zostali:

- Ojciec  Karol Meissner z Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 

 za wieloletnie działania, zaangażowanie i trud włożony w odnowienie i restytucję opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu.

- Pani Prof. Zofia Kurnatowska

za całokształt działań związanych z badaniami nad historią i kulturą Wielkopolski, a w szczególności za wieloletnie badania archeologiczne prowadzone na terenie zespołu klasztornego w Lubiniu.

- Ksiądz Kanonik  Henryk Nowak

za całokształt działań podejmowanych w zakresie ochrony sakralnego dziedzictwa kulturowego na terenie całej Archidiecezji Poznańskiej, a w szczególności  na  wieloletni trud włożony w ratowanie zespołu Ostrowa Tumskiego w Poznaniu i kościołów drewnianych.

- Ojciec Leszek Klekociuk z klasztoru OO. Franciszkanów w Poznaniu 

za całokształt działań , zaangażowanie  i  wieloletni trud włożony w ratowanie i przywrócenie blasku kościołowi i klasztorowi OO. Franciszkanów w Poznaniu

-  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

za podjęte prace i starania dzięki którym przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie  przy pałacu w Obrzycku-Zielonej Górze, w wyniku których  pałac odzyskał dawny blask  i stanowi prawdziwą perłę architektoniczną Wielkopolski.

- Gmina Śmigiel   

za podjęte prace i starania dzięki którym przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwóch wiatrakach w Śmiglu, a także za działania związane z zagospodarowaniem  wiatraków.

Uroczystości zakończył wykład prof. dr hab. Zofii Kurnatowskiej zatytułowany: Opactwo Benedyktyńskie w Lubiniu – Pomnik Historii.

Nagrody związane z tegorocznymi wyróżnionymi zabytkami nie są martwymi pomnikami przeszłości, dlatego warto tu przypomnieć słowa przeora Izaaka wypowiedziane na początku spotkania: „W murach, które od setek lat są świadkami tak wielkiej historii, jak i ciągle rozwijającego się życia. W murach niezmiennych w swej stałości, ale mówiących głosem potężnym, że wszystko się zmienia. Tak życie, jak i style w architekturze. Tutaj prawie wszytko mówi, że zabytek, to nie tylko gmach do podziwiania, ale przede wszystkim świadek ludzkiego życia, z całą jego złożonością i bogactwem, łzami i śmiechem, radosnym Alleluja i żałobnym westchnieniem, krzykiem nowo-narodzonego dziecka i ciszą po odejściu ukochanej osoby”.

 

                                                                  Jan Mirosław Bereza OSB