Wnętrze kościoła p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi PannyWnętrze kościoła p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

z archiwów
Stalle
Wieczna lampka
Stalle
Stalle
Barokowe stalle
Sklepienie centralne
Widok na prezbiterium
Św. Piotr
Barokowe stalle
Św. Paweł
Barokowe stalle
Barokowe stalle
Prezbiterium
Nawa główna
Widok na prezbiterium
Widok na prezbiterium
Prezbiterium
Sklepienie nad nawą głowną
Sklepienie centralne
Sklepienie nad kaplicą św. Benedykta
Sklepienie nad nawą głowną
Sklepienie centralne
Sklepienie nad prezbiterium