Nasza wspólnotaNasza wspólnota

Naszą zaś pracownią, w której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi [narzędziami dobrych uczynków], jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztornej.

Stałe życie we wspólnocie jest podstawowym środowiskiem życia  i wzrostu mnicha. Wspólnotę tworzą osoby w różnym wieku, o różnym charakterze, wykształceniu i doświadczeniu życiowym. Każdy powołany taki jaki jest, ze swoimi ograniczeniami i uzdolnieniami podejmuje życie wspólne, aby wiodąc je z dnia na dzień aż do końca życia bardziej poznawać siebie i Boga mieszkającego w braciach. To poznawanie siebie  i szukanie Boga dokonuje się w tyglu codzienności, w której życie wspólne szybko pokazuje człowiekowi kim naprawdę jest. Ujawnia jego słabości, niezdolność do porozumiewania się z niektórymi ludźmi, zahamowania, zamęt, frustracje, zazdrości, ale także umiejętność wybaczania, służenia innym, dzielenia się czy dar uśmiechu, wszystko to, co  żyjąc sam nie byłby w stanie zobaczyć. Im bardziej człowiek poznaje siebie tym bardziej uświadamia sobie, że został przyjęty do tej właśnie wspólnoty ze swoimi ograniczeniami i uzdolnieniami, że został zaakceptowany i pokochany przez innych. Wtedy wspólnota staje się miejscem gdzie można być sobą bez lęku i bez skrępowania, staje się miejscem życia i prawdziwego wzrostu. Wtedy można powiedzieć za psalmistą: „O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem jest to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona” Psalm 133

Dziś nasza wspólnota lubińska liczy siedemnastu mnichów.  Dwunastu braci jest po ślubach uroczystych, dwóch po ślubach czasowych, dwóch jest w nowicjacie oraz jest jeden postulant. Trzech spośród braci po ślubach uroczystych przyjęło święcenia kapłańskie, a dwóch święcenia diakonatu, a także jeden nowicjusz oraz postulant posiadają święcenia kapłańskie.

Na czele klasztoru stoi przeor, wybierany w wyborach na ośmioletnią  kadencję. Jest on Ojcem wspólnoty, nadaje jej kierunek i czuwa nad przestrzeganiem Reguły. Do pomocy wyznacza urzędników klasztornych: podprzeora, szafarza, magistra nowicjatu, majordoma, ceremoniarza i innych. Co pewien czas zasięga rady  Senioratu, czyli  Rady Starszych (niekoniecznie wiekiem) składającej się z pięciu braci wybranych przez wspólnotę. Wszystkie ważniejsze sprawy i wydarzenia omawia na kapitule, czyli zgromadzeniu wszystkich braci po ślubach uroczystych.

Podobnie jak z każdą wspólnotą benedyktyńską, również z lubińską związani są  oblaci, czyli ludzie świeccy starający się na co dzień żyć duchowością św. Benedykta. Utrzymują oni stały kontakt z klasztorem, który jest dla nich miejscem formacji i duchowego prowadzenia. Ich opiekunem jest prefekt oblatów.

Nasz klasztor wraz z około dwudziestoma innymi z całego świata należy do Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania NMP, której obecnie opatem prezesem jest o. Maksymilian Nawara OSB, nasz współbrat.

Modlitwa chórowa w oratorium
Modlitwa chórowa w oratorium
Obrzęd pierwszych ślubów
Lectio divina
Jutrznia
Wspólnota w 2003 roku