GościeGoście

Ambasador Belgii
Leśnicy w refektarzu
Mnisi tybetańscy z klasztoru Hardhong Khangtsen Dreptung w południch Indiach 1-17 czerwca 2010
Wizyta nowicjatu z Tyńca
Brat z opactwa Glenstal w naszym ogrodzie
Ambasador Belgii w Polsce
Mnisi buddyjscy w klasztornej kuchni
o. Laurence Freeman w Lubiniu
Mnisi tybetańscy z klasztoru Hardhong Khangtsen Dreptung w południch Indiach 1-17 czerwca 2010
Wizyta księdza Maurycego z Kamerunu
Wizyta księdza Maurycego z Kamerunu
Kameduli z Bieniszewa w Lubiniu
Mnisi tybetańscy w Lubiniu
Przed wyjazdem
Kameduli z Bieniszewa w Lubiniu
Odpust klasztorny
Siostry Służebniczki w asyście Przeora lubińskiego
Wizyta o. Opata Ansgra Schmidt'a
Rosi Kwong w Lubiniu
Rosi Kwong w Lubiniu
Wizyta prymasa Józefa Glempa w Lubiniu
Rosi Kwong w Lubiniu
Grupa zakonników w ogrodzie klasztornym